Skrb za zdravje je v našem vrtcu v ospredju tudi pri planiranju prehrane.
Večina otrok preživi v vrtcu dve tretjini svojega aktivnega časa, zato z vso odgovornostjo in strokovnostjo pripravljamo prehranjevalni program za posamezno starostno obdobje.

Pomembno je, da se v tem obdobju oblikujejo ustrezne prehranske navade, da otroci osvojijo čim več prehranskega znanja in ustvarijo pozitiven odnos do zdravega načina prehranjevanja, kar je pomembno za kasnejša življenjska obdobja.
Z uravnoteženo prehrano, ki ustreza potrebam otrok, pripomoremo k skladni rasti in razvoju ter dobri psihofizični kondiciji otrok. Zvišujemo splošno odpornost organizma in ustvarjamo zdravstveno preventivo pred nastankom deficitarnih bolezni ali nastankom civilizacijskih bolezni tudi t.i. bolezni izobilja ali “moderni” bolezni.
Upoštevamo Smernice HACCP sistema, Smernice zdravega prehranjevanja v vzg.-izob. ustanovah (Ministrstvo za zdravje, 2005), katerih izhodišče so Referenčne vrednosti za vnos hranil Ministrstva za zdravje in in Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (Ministrstvo za zdravje, Zavod RS za šolstvo), splošna sodobna načela in spoznanja stroke, ki veljajo za zdravo prehrano, ter posebnosti vrtčevskega okolja.

Pri pripravi hrane smo pozorni, da je hrana okusna, prijetna na oko in primerna za otroke. Preko celega dneva imajo otroci na voljo še jabolka in ne sladkan čaj in vodo. Veliko pozornost posvečamo tudi kulturi prehranjevanja in oblikovanju dobrih prehranskih navad ter poskrbimo, da otroci jedo počasi, v mirnem in prijetnem vzdušju.
Jedilnik je ves čas na vpogled staršem na spletni strani in na oglasnih deskah, tako, da lahko dnevno spremljajo prehrano svojega otroka in jo dopolnjujejo s prehrano doma.

DIETNA PREHRANA

 Alergija na prehranske alergene postaja zadnje desetletje tudi pri nas pomembna zdravstvena težava ter diagnostični in terapevtski problem v medicinski praksi. V otroškem obdobju se pogosto razvijejo alergije na kravje mleko, jajca, redkeje na pšenično moko, žita, sojo, arašide, citruse, ribe, svinjsko meso. Najpogostejše težave, ki jih povzročajo alergeni se pokažejo na prizadetosti prebavil (afte, celiakija, gastroenteritis, kolitis), na koži (ekcem, urtikarije) in na dihalih (astma, alergijski nahod).

V vrtcu upoštevamo specifične prilagoditve prehrane za posamezne otroke. Za otroke, ki potrebujejo dietno prehrano, se vrtec prilagaja dieti, ki jo predpiše zdravnik specialist, kar pomeni, da morajo starši pridobiti potrdilo in usmeritve za dietno prehrano od zdravnika. V primeru, da potrdila zdravnika ni, se predvideva, da zdravstvo ni prepričano v pozitivne učinke diete in ne želi prevzemati odgovornosti za kakršnekoli zdravstvene posledice posebnega prehrambnega režima. Pri alergiji na določeno živilo je dieta z izključitvijo znanega alergena najpomembnejši način zdravljenja. Dietna obravnava poteka individualno za vsakega otroka posebej. Prehrana otroka mora biti premišljeno in skrbno načrtovana, še toliko bolj, če gre za otroka s prehransko alergijo. Prehrana mora otroku ne glede na vse zagotoviti nemoten telesni in duševni razvoj. Če je le mogoče, jedilnike načrtujemo tako, da se otrok počuti čim manj drugačnega od sovrstnikov in prikrajšanega za določene jedi.

 

Priporočamo, da starši prinesejo potrdilo vzgojitelju mesec pred vstopom otroka v vrtec, da se dieta lahko kvalitetno pripravi in nabavi določena posebna živila, odvisno od diete. Če pride do sprememb v izvajanju diete, je potrebno spremembo pisno javiti. Starši so dolžni vsako spremembo dietne prehrane sproti javljati vzgojiteljici, ki prenese informacije vodji prehrane.

V primeru strogih izločitvenih diet pa priporočamo tudi osebno srečanje in posvetovanje z vodjo prehrane in vodjo kuhinje v enoti.

DOLŽNOSTI STARŠEV

  • starši so dolžni opozoriti na prehranske posebnosti otroka z zdravniškim potrdilom otrokovega pediatra
  • za vsako novo šolsko leto prinesti novo zdravniško potrdilo
  • pisno javljati spremembe v izvajanju diete
  • starši javijo odsotnost otroka z dietno prehrano vzgojiteljici ter dosledno javijo odsotnost otroka z dieto dan pred predvideno odsotnostjo ali pa najkasneje do 7.30 ure na dan odsotnosti .

Tudi v primeru, da dieta ni več potrebna, prinesti zdravniško potrdilo o prenehanju izvajanja diete.

(Skupno 489 obiskov, današnjih obiskov 1)