Skupina NAGAJIVČKI

2  – 3 leta

Vzgojiteljica: Milena Petek

E-mail: milena.petek@vrtecostomaz.si

Pomočnica  vzgojiteljice: Jasmina Kosi

E-mail: jasmina.kosi@vrtecostomaz.si

Število otrok: 13