Obrazci za vpis in izpis otroka v Vrtec pri OŠ Sveti Tomaž