Skupina Rakete

(4 – 5 let)

Vzgojiteljica: Mateja Vajda

E-mail: mateja.vajda@vrtecostomaz.si

Pomočnica vzgojiteljice, vzgojiteljica:  Milena Vajda

E-mail: milena.vajda@vrtecostomaz.si

Spremljevalca: Mihaela Cizerl, David Vrbančič

Število otrok: 22