Skupina Smrkci

Vzgojiteljica: Milena Petek

E-mail: milena.petek@vrtecostomaz.si

Pomočnica vzgojiteljice:  Ivanka Ozmec

E-mail: ivanka.ozmec@vrtecostomaz.si

Spremljevalka: Aleksandra Majcen

Število otrok: 21