Skupina Cepetavčki

1 – 2 leti

Vzgojiteljica: Katarina Pondrk

E-mail: katarina.pondrk@vrtecostomaz.si

Pomočnica  vzgojiteljice: Tadeja Škrjanec

E-mail: tadeja.skrjanec@vrtecostomaz.si

Število otrok: 13