Skupina Balončki

Vzgojiteljica: Valerija Gregorin

E-mail: valerija.gregorin@vrtecostomaz.si

Pomočnica  vzgojiteljice: Milena Vajda

E-mail: milena.vajda@vrtecostomaz.si

Število otrok: 12