Skupina Radovedne bučke

(4 – 6 let)

Vzgojiteljica: Valerija Gregorin Magdič

E-mail: valerija.gregorin@vrtecostomaz.si

Pomočnica vzgojiteljice: Ivanka Ozmec

E-mail: ivanka.ozmec@vrtecostomaz.si

Število otrok: 21