Skupina Barvice

Vzgojiteljica: Mateja Vajda

E-mail: mateja.vajda@vrtecostomaz.si

Pomočnica vzgojiteljice: Ksenija Kosi

E-mail: ksenija.kosi@vrtecostomaz.si

Usposabljanje na delovnem mestu: januar 2018 – junij 2018; Mihaela Cizerl

Število otrok: 21