Skupina Barvice

Vzgojiteljica: Mateja Vajda

E-mail: mateja.vajda@vrtecostomaz.si

Pomočnica vzgojiteljice: Janja Dovnik

E-mail:

Število otrok:18